عضویت در تحریریه

تیم تحریریه فوتبال پلاس با شماری از نویسندگان برتر ورزشی اقدام به جذب نویسنده برای تحریریه می نماید . مطالب نویسندگان  در وب سایت فوتبال پلاس درج خواهد شد و در آرشیو وب سایت باقی خواهد ماند . برای عضویت در تیم تحریریه فرم روبرو را پر کرده و منتظر تماس سردبیر باشید.