قوانین و مقررات

وب سایت “فوتبال پلاس ” براى جمع آوری و اطلاع رسانی مهمترین اخبار فوتبالی و دیگر مطالب مربوط به فوتبال  در فضای مجازی به زبان فارسی ایجاد شده است. دسترسى و استفاده شما از سایت مشروط به رعایت شرایط و الزامات ذیل و قوانین ذکر شده، مى‌باشد.

• سایت “فوتبال پلاس ” در مقابل اطلاعات سایتهای دیگرى که با این سایت مرتبط باشد، لینک داده شده باشد و یا لینک آن در سایت قرار داشته باشد، مسئول نیست. این سایت‌ها توسط اشخاص و یا شرکت‌های دیگرى غیر از سایت “فوتبال پلاس ” ایجاد شده‌اند.

• هرگونه سوءاستفاده از نام وب سایت و مطالب  “فوتبال پلاس ” و خدمات مرتبط ممنوع می باشد.

• قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجرا و تأثیر این توافق نامه حاکم خواهند بود.