معرفی کیت های جدید فصل ۲۰۲۰/۲۰۲۱

در این قسمت می توانید طرح های احتمالی و جذابی را برای تیم های ۵ لیگ معتبر مشاهده کنید .

نام تیم کیت اول کیت دوم کیت سوم کیت چهارم بررسی
آرسنالمشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصمشاهده
چلسیمشاهده مشاهدهمشاهدهنامشخصمشاهده
لیورپولمشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصمشاهده
منچستر سیتی مشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصمشاهده
منچستر‌
یونایتد
مشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصمشاهده
تاتنهاممشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
نیوکاسل نامشخصمشاهدهنامشخصنامشخصبزودی
اتلتیکو مادرید مشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصبزودی
بارسلونامشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهده
رئال مادرید مشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصمشاهده
والنسیامشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصمشاهده
فیورنتینامشاهدهنامشخصنامشخصنامشخصبزودی
اینترمشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصمشاهده
یوونتوس مشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصبزودی
میلانمشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصبزودی
رم مشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصمشاهده
بایرن مونیخ مشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصمشاهده
دورتموند مشاهدهمشاهدهنامشخصنامشخصمشاهده
موشن گلادباخمشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصبزودی
لایپزیشنامشخصنامشخصمشاهدهنامشخصبزودی
وولفسبورگمشاهدهمشاهدهنامشخصنامشخصبزودی
بوردو مشاهدهمشاهدهنامشخصنامشخصبزودی
المپیک مارسیمشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصبزودی
پاریسن ژرمنمشاهدهمشاهدهمشاهدهمشاهدهبزودی
آژاکسنامشخصمشاهدهمشاهدهنامشخصبزودی
بشیکتاشمشاهدهمشاهدهنامشخصنامشخصبزودی
فنرباغچهمشاهدهمشاهدهنامشخصنامشخصبزودی
پی اس وی مشاهدهمشاهدهمشاهدهنامشخصبزودی